بسمه تعالی
اعضای محترم هیئت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران
6/5/98
موضوع: استعفا از عضویت هیئت اجرایی انجمن
با سلام و احترام به استحضار میرساند،
من به درخواست برخی از دوستانی که در انجمن اقتصاددانان ایران فعالیت داشتند، در آخرین انتخابات انجمن نامزد عضویت در هیئت اجرایی آن شدم و با انتخاب اعضای محترم انجمن در دوره ای که گرفتاری های شخصی من اجازه می داد در جلسات هیئت اجرایی شرکت کردم. این دوره کوتاه متاسفانه مقارن بود با گرفتاری های خانوادگی من. از اینرو چنان که شایسته است نتوانستم از فرصت پیش آمده برای خدمت در جهت اهداف عالیه انجمن استفاده کنم. از اینرو از همه اعضای انجمن عذر خواهی می کنم. متاسفانه تجربه کوتاه من در این نهاد غیر دولتی، گویای آن است که انجمن اقتصاددانان ایران به رغم سابقه طولانی آن ، محلی برای اجتماع اهل حرفه اقتصاد و هم اندیشی آنان در راه بهبود کیفیت سیاستگذاری های اقتصادی با هدف ارتقای وضعیت معیشت مردم ایران نیست؛ بلکه به جایی تبدیل شده است که در خدمت برآورده کردن جاه طلبی های برخی افراد حقیر و بی بهره از دانش اقتصادی قرار گرفته است . این عده قلیل از اعتبار علمی و حرفه ای اعضای محترم انجمن و برخی از افراد شریفی که به قصد خدمتگذاری در هیئت اجرایی آن گرد آمده اند سو استفاده می کنند. از اینرو تصمیم گرفته ام از امروز استعفای خود را از عضویت در هیئت اجرایی انجمن اقتصاددانان اعلام می دارم و دلایل استعفای خود را به شرح زیر به اطلاع رئیس انجمن ، سایر اعضای محترم هیئت اجرایی و جامعه علمی کشورتقدیم می دارم:
1- انجمن در دوره عمر طولانی خود نتوانسته است به اهداف عالیه آن دست یابد. بدین معنی که امروزه انجمن فاقد اعتبار علمی و حرفه ای لازم در جامعه علمی کشور است. به همین دلیل اکثر اقتصاددانان بنام کشور تمایلی به عضویت در انجمن ندارند و دانشگاه ها، دستگاه های دولتی و نهادهای بخش خصوصی در عمل انجمن را جدی نمی گیرند.
2- انجمن در دو سال اخیر هر چند تلاش کرده است بر تعداد اعضای خود بیافزاید و در این راه تا حدودی موفق بوده است؛ اما ریاست انجمن به جای تلاش در جهت عضو گیری از میان علما و کارشناسان شناخته شده اقتصادی ، به عضو گیری از میان دانشجویان یک آموزشگاه آموزش عالی مدیریت همت گماشته است که ریاست انجمن در آن صاحب منافع است . بدین ترتیب ریاست مادام العمر انجمن برای ایشان تضمین شده است.
4- به رغم تصمیمات متخذه در هیئت رئیسه انجمن و سپری شدن حدود یک سال و نیم از برگزاری انتخابات، هنوز رونوشت مدارک علمی برخی از اعضای هیئت اجرایی به دبیر خانه آن ارایه نشده است. گفتنی است که با تجدید نظری که بر اساس خواست ریاست آن در اساسنامه انجمن به عمل آمده است، شرایط عضویت در هئیت اجرایی از دکترای اقتصاد به کارشناسی ارشد تنزل داده شده است. استنکاف از ارایه مدارک محترم به هیئت اجرایی انجمن ظاهرا گویای آن است که برخی از اعضا حتی فاقد این شرایط احراز می باشند.
5- دو نفر از اعضای محترم و شناخته شده هیئت اجرایی انجمن در بدو کار دوره جدید استعفا دادند. سه نفر دیگر از اعضای هیئت اجرایی غالبا بدون عذر موجه در جلسات هیئت اجرایی شرکت نمی کنند که یکی از آنان من هستم. انجمن باید این افراد را به موجب اساسنامه خود برکنار نماید. اما به اصرار ریاست انجمن آنها کماکان در شمار اعضای فعال هیئت اجرایی قلمداد می شوند. همین وضعیت موجب تزلزل رکن اصلی تصمیم گیری در انجمن شده است. با توجه به این وضعیت و آثار زیانبار آن لازم است انتخابات هیئت اجرایی هر چه زود تر در دستور کار قرار گیرد.
6- انجمن از کمبود منابع مالی رنج می برد و این محدودیت موجب اختلال در کارکردهای عادی آن شده است. به نظر میرسد پرداخت هزینه های اداره امور انجمن توسط اعضای محترم هیئت اجرایی کار اصولی نباشد. متاسفانه تاکنون برای اصلاح این وضعیت تدبیری اندیشیده نشده است.
7- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، از سر لطف مکانی را برای استقرار دفتر مرکزی انجمن در اختیار هیات مدیره آن قرار داده و مکان مناسبی را برای سخنرانی های ادواری انجمن در نظر گرفته است. گفتنی است که متاسفانه انجمن اقتصاد دانان ایران متقابلا هیچ کمکی به پیشبرد اهداف اتاق و بهبود سیاستگذاری اقتصادی به نفع بخش خصوصی ایران نکرده است. سخنرانان انجمن عموما بر اساس نظر شخصی ریاست انجمن انتخاب می شوند و به جز در موارد معدود بسیاری از سخنرانان فاقد مدرک تحصیلی اقتصاد و تحقیقات علمی معتبر در موضوع سخنرانی خود بوده اند.
8- دلیل عمده این وضعیت را باید در حاکم بودن اراده شخصی روسای انجمن در مدیریت آن جستجو کرد. این عارضه در همه ادوار مدیریت انجمن حاکم بوده است. اداره غیر دموکراتیک یک انجمن علمی و حرفه ای در عمل اعضای هیئت مدیره را به حاشیه رانده و دلسرد می کند. در چنین وضعیتی جای شگفتی نیست که منافع خصوصی و صلاحدیدهای شخصی جای منافع عمومی را می گیرد و انجمن از انجام کارکردهای حقیقی خود باز می ماند.
9- با مرور شیوه کار انجمن های مشابه در جهان مشاهده می شود که این انجمن ها هر سال به طور منظم کنفرانس سالانه بر گزار می کنند و در این کنفرانس ها بهترین مقالات علمی که از فیلتر داوری علمی عبور کرده اند، ارایه می شود و به فاصله کمی مجموعه مقالات کنفرانس سالانه انتشار عام می یابد و در دسترس عموم قرار می گیرد.
این در حالی است که انجمن اقتصاددانان در طول حیات خود تعداد اندکی از این کنفرانس ها برگزار کرده است. در خاتمه امید دارم با تجدید انتخابات هیئت محترم اجرایی و انتخاب ریاست جدید انجمن، امور این انجمن علمی و حرفه ای در جهت مورد انتظار جامعه علمی کشور قرار گیرد.
با احترام بهروز هادی زنوز