هییت محترم اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران
با سلام
احتراما،
به استحضار می‌رساند امکان حضور بنده در هییت اجرایی انجمن وجود ندارد. بدین‌وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارم. امیدوارم عزیزانی که حضور مرتبی در جلسات اجرایی انجمن دارند و در مدارهای بالای فضایل اخلاقی و علمی نیز قرار گرفته‌اند، امورات انجمن را بدست بگیرند و آن را بهتر مدیریت کنند. اما سه دلیل غیر شخصی برای استعفایم. اول اینکه، انجمن عضو وزارت علوم نیست و جایگاه علمی ندارد. دوم این‌که، دفتر انجمن و محل برگزاری‌ سخنرانی‌ها به جای دانشکده اقتصاد یکی از دانشگاه‌های تهران ( به ویژه دانشگاه تهران)، اتاق بازرگانی ایران است. این نوع ارتباط، انجمن را به طفیلی اتاق تبدیل کرده است و استقلال عمل ان را مخدوش می‌کند و بر جایگاهش سایه جدی می‌اندازد. سوم این‌که، در نام انجمن نوعی تبختر وجود دارد. این نام مانند انجمن‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باید به جای انجمن اقتصاددانان انجمن علوم اقتصادی باشد و معیار عضویت افراد نیز نباید بر مبنای معیار باریک‌بینانه مدرک گرا تعیین شود. هر زمان که تغییرات اساسنامه‌ای در جهت اعمال تغیرات ( با هدف تحت پوشش وزارت علوم قرار گرفتن، استقرار در دانشگاه تهران و تغییر نام) صورت بگیرد، اینجانب احتمالا دوباره کاندید عضویت در هییت اجرایی خواهم شد با هدف کمک به تقویت این نهاد و دموکراتیزه کردن ساخت ان و پیش‌گیری از هرگونه اعمال منیتی، به میزان سهم اپسیلومی خود.
با تقدیم احترام مجدد علی دینی ترکمانی
۷ مرداد ۱۳۹۸