ساعت 14 روز چهارشنبه 1394/09/25
عنوان سخنرانی : اقتصاد سبز و رویدادهای بین المللی
سخنران: جناب آقای دکتر وحید ماجد - استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
با حضور خود در این جلسه و مشارکت موثر و مفید در بحث ها، اعضای هیات اجرائی انجمن را مفتخر و به غنای بحث ها بیافزایید.
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363