سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: رویکردهای نوین در برنامه ریزی منطقه ای - آذربایجان شرقی
سخنـــــــــــــران: جناب آقای دکتر داوود بهبودی استاد دانشگاه تبریز و رئیس سازمان برنامه آذربایجان شرقی
زمان برگزاری: چهارشنبه 7 مهرماه ساعت 14
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363 هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران


برای دریافت فایل مربوط به سخنرانی کلیک کنید