سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: مدیریت داده های اقتصادی با نگاهی به تجارب جهانی و اطلاعات داخلی
سخنـــــــــــــران:جناب آقای دکتر حسین میر شجاعیان - استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
زمان برگزاری: چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 14
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363 هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران