سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: باید و نبایدهای اقتصاد دانش بنیان در ایران
سخنـــــــــــــران:جناب آقای دکتر سجاد برخوردار - استاد اقتصاد و دانشکده اقتصاد
زمان برگزاری: چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه - ساعت 14
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363 هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران