سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: رسالت اقتصادایران در بازار جهانی انرژی - نفت و گاز
سخنـــــــــــــران:جناب آقای دکتر قنادان
زمان برگزاری: چهارشنبه 25 فروردین ماه - ساعت 14
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363 هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران