سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: تحریم در مقابل تحریم
سخنـــــــــــــران:جناب آقای دکتر فرشید سیم بر
زمان برگزاری:ساعت 14 روز چهارشنبه نوزدهم اسفند ماه 1394
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363 هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران