سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: اقتصاد ایران و جهان طی سه سال آینده
سخنـــــــــــــران: جناب آقای دکتر محمد حسین ادیبط
زمان برگزاری:ساعت 14 روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1394
محل برگزاری: تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم
تلفکس: 88381363 هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران