سخنرانی ماهانه انجمن
موضوع: جناب آقای پروفسور حسن امین - استاد اسبق صاحب کرسی در دانشگاه گلاسکو انگلستان
علل و عوامل بروز داعش "دولت اسلامی عراق و شام" و تبعات سیاسی و اقتصادی آن
و
جناب آقای دکتر هرمیداس باوند - استاد حقوق بین الملل و راوبط بین الملل تغییر و تحول داعش ایسم
حضور کارشناسان، استادان، دانشجویان و علاقمندان به مسائل اقتصادی در جلسه آزاد است
چهارشنبه 30 دی ساعت 14
مکان: تهران - خیابان طالقانی - پلاک 175 - اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران - طبقه هشتم. تلفکس : 88381363